Franciscaans studiecentrum

Nieuw verschenen: Armut als Problem und Armut als Weg

Nieuw verschenen:

Armut als Problem und Armut als Weg
Poverty as Problem and Poverty as Path

Zie de pdf (Armut) voor meer informatie en hoe te bestellen.

“Armut war und ist ein Problem, das jede Zeit, jede Gesellschaft und jede Religion neu herausfordert. Gegenwärtig erfahren wir Armut als ein globales und komplexes Problem, da immer mehr Menschen von un- freiwilliger Armut betroffen sind. Dagegen steht das fran- ziskanische Ideal der freiwilligen radikalen Armut. Die zweiteilige internationale Tagung in Münster und Utrecht thematisierte und problematisierte zum einen die sozio- ökonomischen Ursachen und Folgen der unfreiwilligen Armut. Zum anderen fragte sie nach konkreten franziska- nischen Beiträgen zur Armut als einem alternativen und zukunftsweisenden Weg.

Poverty is a problem that challenges every period, every society, and every religion. Nowadays, we regard poverty as a global and complex problem as more and more people are affected by involuntary poverty. In contrast
to this the Franciscan way of life chooses a voluntary radical poverty. The two-part international conference in Münster and Utrecht picked out the socio-economic causes and consequences of involuntary poverty, and provided concrete Franciscan contributions to poverty as an alternative and forward-looking path.”

Presentatie van “De liefde achterna”

De leefregels van Franciscus: de liefde achterna

Presentatie naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe boek van Willem Marie Speelman met een inspirerend commentaar op de leefregel van Franciscus van Assisi.
Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid.

Dat gaat zeker op voor Franciscus als pleitbezorger voor zorg voor natuurlijke en sociale omgeving. Geldt het ook voor de leefregel die hij voor zijn volgelingen opstelde? Laat de moderne, zelfbewust mens zich iets aan een leefregel gelegen liggen?

In het symposium worden eerst zin en betekenis van een leefregel nader verkend. Vervolgens gaat de aandacht naar Fransiscus’ visie en ideaal. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God.

Kernthema’s zijn: doen en (vooral) laten, nederigheid en broederschap, navolgen en niet-uitsluiten.

Programma

14.00 Welkom
14.15 Theo van Adrichem Hoe is het te leven onder een regel?
14.45 Roshnee van Ossewaarde-Lowtoo Wat wil dat eigenlijk zeggen: kiezen voor je-zelf?
15.15 Pauze
15.30 Willem Marie Speelman Wat maakt deze regel anders dan andere regels?
16.00 Presentatie van De liefde achterna. Aansluitend: borrel.

Over het boek

De liefde achterna. Leefregels van Franciscus bezorgd door Willem Marie Speelman (Meinema, Zoetermeer, 2018) bevat de volledige tekst van de belangrijkste leefregels van Franciscus. Willem Marie Speelman voorzag die van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd. Zo wordt een spirituele bron ontsloten, die 800 jaar later niets aan frisheid verloren heeft.

Over de sprekers

Drs. Theo van Adrichem OFM is vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
Dr. Roshnee van Ossewaarde-Lowtoo is postdoc-onderzoeker van de Tilburg School of Catholic Theology.
Dr. Willem Marie Speelman OFS is directeur van het Franciscaans Studiecentrum.

Praktische gegevens

Datum: 16 maart 2018, 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Zaal 006 (Adrianuszaal) Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 65 3512 BH Utrecht
Kosten: € 25 (inclusief het boek)
Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu
Opgave: via deze pagina.

Contactgegevens

Correspondentie-adres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
Bezoekadres: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
Telefoon: (013) 466 38 00
E-mail: luce-crc@tilburguniversity.edu

De liefde achterna

Eind januari verschijnt ‘De liefde achterna. Leefregels van Franciscus.’

Bezorgd door Willem Marie Speelman

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid.
De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. Kernthema’s zijn: doen en (vooral) laten, nederigheid en broederschap, navolgen en niet-uitsluiten.
Dit boek bevat de volledige tekst van de belangrijkste leefregels van Fransicus. Willem Marie Speelman voorzag die van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd. Ook schreef hij een belangwekkende inleiding op de leefregels.
Een spirituele bron die 800 jaar later niets aan frisheid verloren heeft.

Willem Marie Speelman is wetenschappelijk medewerker van het Franciscaans Studiecentrum aan de Tilburg School of Catholic Theology.

prijs: €16,99

Om de hele wereld

De laatste exemplaren van het boek  “Om de hele wereld, Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit”

zijn nu te koop voor 10 euro, inclusief verzendkosten.

Om een exemplaar te verkrijgen stuur een e-mail naar: info@franciscaans-studiecentrum.nl

 

Het Franciscaans Studiecentrum

Het Franciscaans Studiecentrum (FSC) is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology (TST) van Tilburg University. Het FSC verzorgt publicaties, colleges, cursussen en studiedagen over franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis. Als wetenschappelijk expertise- en adviescentrum richt het zich daarbij onder meer op maatschappelijke vraagstukken, en staat het ten dienste van diverse maatschappelijke, religieuze en commerciële instellingen.

De komende jaren houdt het FSC zich vooral bezig met de franciscaanse betekenis en actualiteit van de thema’s armoededuurzaamheidleiderschap en zorg. Zie voor het onderzoeksproject een korte beschrijving hier (pdf).