Franciscaans studiecentrum

Ecologische ethiek – Waar zijn we nu helemaal mee bezig?

Publieksreeks georganiseerd door Franciscaans Studiecentrum en Luce

Kranten en nieuws staat bol van berichten over klimaatdoelen, CO2-reductie en over
de Sustainability Development Goals: People, Planet, Prosperity. Er wordt op
wereldniveau volop over vergaderd. Scholieren zetten de klimaatkwestie op de kaart
door hun wereldwijde stakingen. En het kabinet neemt stikstofmaatregelen.

Het zal zeker helpen, al blijft het voor veel mensen iets van ver van hun bed. De vraag
is hoe je verder komt dan goede bedoelingen. Met andere woorden: hoe zorg je dat
duurzaamheid blijvend verankerd wordt in het gedrag van mensen. De vraag naar de
duurzaamheid van duurzaamheid staat centraal bij ecologische ethiek.

Ecologische ethiek is het thema van een publieksreeks die Franciscaans Studiecentrum
organiseert in samenwerking met TST Luce. In de reeks gaat het om de morele
motivatie van mensen: hoe kan je de omslag maken van eigenbelang naar algemeen
belang? Het begint allemaal met de vraag: waar ben ik nu helemaal mee bezig?

In drie bijeenkomsten wordt het belang van een ecologische ethiek nader verkend:
hoe is een ethische omslag naar algemeen belang te organiseren? Hoe helpen inzicht
en ontmoeting, hoe zinvol is voorlichting en zijn (overheids)maatregelen? En: hoe
voltrekt zich nu deze omslag werkelijk? Kun je organiseren dat hij zich voltrekt?
Kunnen mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde?
En, kan je er van genieten?

Programma:
17 januari 2020: “Ecologische ethiek”
Een inleidend college door Dr. Dr. Krijn Pansters (Franciscaans Studiecentrum)

14 februari 2020: “Waar zijn we nu helemaal mee bezig? Een goed gesprek”
Een Vraag & Antwoord-sessie met Dr. Louke van Wensveen (ecologisch ethicus)
en Prof. Dr. Ir. Bastiaan Zoeteman (emeritus professor duurzame ontwikkeling)

8 mei 2020: “Waar planten Gods lof zingen”
Een excursie naar de Hof van Lof in Megen (www.hofvanlof.nl)

De bijeenkomsten duren van 14 tot 16.30 uur. De kosten zijn 35 euro (voor mensen
die het kunnen betalen) totaal.

Zie voor meer informatie de programmafolder.

Promotie Krijn Pansters

Donderdagnamiddag 10 januari 2019 verdedigde FSC-staflid Krijn Pansters zijn tweede proefschrift. Op Spiritual Morality: The Religious Orders and the Virtues, 1050-1300 promoveerde hij bij prof. Rob Faesen tot doctor in de theologie aan de KU Leuven. Hij verwierf daarbij ook zijn canonieke graad Sacrae Theologiae Doctor.
Met zijn historisch-theologische studie wil Pansters een bijdrage leveren aan de moderne deugdethiek vanuit een middeleeuws perspectief; aan de reflectie op methode en vorm in de studie van de middeleeuwse theologie; en aan de geschiedenis van het ontstaan van de religieuze orden tijdens de “lange twaalfde eeuw.” Op basis van een analyse van bronnen uit de begintijd van de benedictijnen, kartuizers, cisterciënzers, augustijnen, karmelieten, minderbroeders en dominicanen, zowel “van binnenuit” als in relatie tot elkaar, wordt uiteengezet hoe fundamentele normen en morele structuren de orden vanaf hun vroegste begin (1050-1300) mede vormgaven. Meer informatie over zijn proefschrift is hier te vinden: https://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3H14/3H140338.htm. Het boek zal binnenkort uitgegeven worden.

Cursus Franciscaanse spiritualiteit: het goede leven

In het najaar van 2019 biedt het Franciscaans Studiecentrum een nieuwe cursus “Franciscaanse spiritualiteit: het goede leven” aan.

In deze cursus proberen we een dialoog op gang te brengen tussen de franciscaanse spiritualiteit en actuele kwesties in de zorg, armoede, duurzaamheid en leiderschap.

Voor informatie mail naar info@franciscaans-studiecentrum.nl

VOLG DE LIEFDE!

Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi

Tilburg School of Catholic Theology, 30 en 31 augustus 2018

Tweedaags congres bij het afscheid van Gerard Pieter Freeman, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis

Op 30 en 31 augustus 2018 vindt aan de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht en Tilburg een congres plaats over franciscaanse spiritualiteit, met als thema: “Volg de liefde! Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi”.

In dit tweedaagse congres onderzoeken we praktijken van leiderschap in het heden en verleden. Aanleiding is het afscheid van Gerard Pieter Freeman als hoogleraar franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar het leven en het leiderschap van Clara van Assisi.

De inspiratie van Clara en Franciscus wordt in verband gebracht met actuele voorbeelden en huidige praktijken van leiderschap. Welke krachten – persoonlijk, sociaal, spiritueel – kenmerken goed leiderschap? Welke krachten zijn juist nu belangrijk, maar misschien in onze tijd onzichtbaar geraakt?

Omdat maatschappelijke dialoog een motor is van het wetenschappelijk discours, richt dit congres zich tot: vrouwen en mannen met wetenschappelijke kennis over Franciscus, Clara en leiderschap, maar ook leidinggevenden bij maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs en zorg.

Zie voor het programma:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/agenda/show/event-volg-de-liefde-2018/

Inschrijven voor congres
Registratie is mogelijk via deze link: https://www.tiu.nu/afscheidfreeman
De kosten zijn 15 euro per dag (studenten en leden van religieuze ordes gratis), te voldoen bij registratie. Het openbare afscheidscollege op vrijdagmiddag om 16.15u is gratis toegankelijk.

Praktische informatie
Het congres vindt plaats op twee locaties:
Donderdag 30 augustus in het auditorium van het Catharijneconvent: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Vrijdag 31 augustus in zaal CZ007 (Cobbenhagen gebouw) van Tilburg University: Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

 

Download de flyer met het volledige programma.

Nieuwe cursus: Franciscaanse spiritualiteit

Nieuwe cursus: Franciscaanse spiritualiteit
In het studiejaar 2018-2019 biedt het Franciscaans Studiecentrum een nieuwe cursus “Franciscaanse Spiritualiteit” aan!
Zie deze flyer voor de informatie.

Nieuw verschenen: De liefde achterna

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven.

Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

Voor meer informatie: https://www.boekencentrum.nl/de-liefde-achterna

 

Nieuw verschenen: Spirituele ethiek


Spirituele ethiek is de betrokkenheid op het goede, beschouwd als een systeem van betrekkingen tussen God, mens en gemeenschap. Het fenomeen wordt hier verkend vanuit verschillende invalshoeken, om te komen tot een beter verstaan van hoe ethiek zich – als ‘levensrichting’ en ‘levensinrichting’ – manifesteert in haar spirituele gedaante. Daarbij is Spirituele ethiek verrijkt met franciscaanse perspectieven, om door middel van een verzameling richtinggevende inzichten over ‘goed leven’ en ‘goed samenleven’ de spirituele vormen van ‘goed zijn’ en ‘goed doen’ beter voor het voetlicht te brengen.

Een experimenteel boek, bedoeld als blauwdruk voor spiritueel denken over de morele mogelijkheden van de mens.

Voor meer informatie zie: https://www.damon.nl/book/spirituele-ethiek.