Franciscaans studiecentrum

Cursus Franciscaanse spiritualiteit: het goede leven

In het najaar van 2019 biedt het Franciscaans Studiecentrum een nieuwe cursus “Franciscaanse spiritualiteit: het goede leven” aan.

In deze cursus proberen we een dialoog op gang te brengen tussen de franciscaanse spiritualiteit en actuele kwesties in de zorg, armoede, duurzaamheid en leiderschap.

Voor informatie mail naar info@franciscaans-studiecentrum.nl

VOLG DE LIEFDE!

Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi

Tilburg School of Catholic Theology, 30 en 31 augustus 2018

Tweedaags congres bij het afscheid van Gerard Pieter Freeman, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis

Op 30 en 31 augustus 2018 vindt aan de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht en Tilburg een congres plaats over franciscaanse spiritualiteit, met als thema: “Volg de liefde! Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi”.

In dit tweedaagse congres onderzoeken we praktijken van leiderschap in het heden en verleden. Aanleiding is het afscheid van Gerard Pieter Freeman als hoogleraar franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar het leven en het leiderschap van Clara van Assisi.

De inspiratie van Clara en Franciscus wordt in verband gebracht met actuele voorbeelden en huidige praktijken van leiderschap. Welke krachten – persoonlijk, sociaal, spiritueel – kenmerken goed leiderschap? Welke krachten zijn juist nu belangrijk, maar misschien in onze tijd onzichtbaar geraakt?

Omdat maatschappelijke dialoog een motor is van het wetenschappelijk discours, richt dit congres zich tot: vrouwen en mannen met wetenschappelijke kennis over Franciscus, Clara en leiderschap, maar ook leidinggevenden bij maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs en zorg.

Zie voor het programma:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/agenda/show/event-volg-de-liefde-2018/

Inschrijven voor congres
Registratie is mogelijk via deze link: https://www.tiu.nu/afscheidfreeman
De kosten zijn 15 euro per dag (studenten en leden van religieuze ordes gratis), te voldoen bij registratie. Het openbare afscheidscollege op vrijdagmiddag om 16.15u is gratis toegankelijk.

Praktische informatie
Het congres vindt plaats op twee locaties:
Donderdag 30 augustus in het auditorium van het Catharijneconvent: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Vrijdag 31 augustus in zaal CZ007 (Cobbenhagen gebouw) van Tilburg University: Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

 

Download de flyer met het volledige programma.

Nieuwe cursus: Franciscaanse spiritualiteit

Nieuwe cursus: Franciscaanse spiritualiteit
In het studiejaar 2018-2019 biedt het Franciscaans Studiecentrum een nieuwe cursus “Franciscaanse Spiritualiteit” aan!
Zie deze flyer voor de informatie.

Nieuw verschenen: De liefde achterna

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven.

Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

Voor meer informatie: https://www.boekencentrum.nl/de-liefde-achterna

 

Nieuw verschenen: Spirituele ethiek


Spirituele ethiek is de betrokkenheid op het goede, beschouwd als een systeem van betrekkingen tussen God, mens en gemeenschap. Het fenomeen wordt hier verkend vanuit verschillende invalshoeken, om te komen tot een beter verstaan van hoe ethiek zich – als ‘levensrichting’ en ‘levensinrichting’ – manifesteert in haar spirituele gedaante. Daarbij is Spirituele ethiek verrijkt met franciscaanse perspectieven, om door middel van een verzameling richtinggevende inzichten over ‘goed leven’ en ‘goed samenleven’ de spirituele vormen van ‘goed zijn’ en ‘goed doen’ beter voor het voetlicht te brengen.

Een experimenteel boek, bedoeld als blauwdruk voor spiritueel denken over de morele mogelijkheden van de mens.

Voor meer informatie zie: https://www.damon.nl/book/spirituele-ethiek.

 

Nieuw verschenen: Armut als Problem und Armut als Weg

Nieuw verschenen:

Armut als Problem und Armut als Weg
Poverty as Problem and Poverty as Path

Zie de pdf (Armut) voor meer informatie en hoe te bestellen.

“Armut war und ist ein Problem, das jede Zeit, jede Gesellschaft und jede Religion neu herausfordert. Gegenwärtig erfahren wir Armut als ein globales und komplexes Problem, da immer mehr Menschen von un- freiwilliger Armut betroffen sind. Dagegen steht das fran- ziskanische Ideal der freiwilligen radikalen Armut. Die zweiteilige internationale Tagung in Münster und Utrecht thematisierte und problematisierte zum einen die sozio- ökonomischen Ursachen und Folgen der unfreiwilligen Armut. Zum anderen fragte sie nach konkreten franziska- nischen Beiträgen zur Armut als einem alternativen und zukunftsweisenden Weg.

Poverty is a problem that challenges every period, every society, and every religion. Nowadays, we regard poverty as a global and complex problem as more and more people are affected by involuntary poverty. In contrast
to this the Franciscan way of life chooses a voluntary radical poverty. The two-part international conference in Münster and Utrecht picked out the socio-economic causes and consequences of involuntary poverty, and provided concrete Franciscan contributions to poverty as an alternative and forward-looking path.”

Presentatie van “De liefde achterna”

De leefregels van Franciscus: de liefde achterna

Presentatie naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe boek van Willem Marie Speelman met een inspirerend commentaar op de leefregel van Franciscus van Assisi.
Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid.

Dat gaat zeker op voor Franciscus als pleitbezorger voor zorg voor natuurlijke en sociale omgeving. Geldt het ook voor de leefregel die hij voor zijn volgelingen opstelde? Laat de moderne, zelfbewust mens zich iets aan een leefregel gelegen liggen?

In het symposium worden eerst zin en betekenis van een leefregel nader verkend. Vervolgens gaat de aandacht naar Fransiscus’ visie en ideaal. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God.

Kernthema’s zijn: doen en (vooral) laten, nederigheid en broederschap, navolgen en niet-uitsluiten.

Programma

14.00 Welkom
14.15 Theo van Adrichem Hoe is het te leven onder een regel?
14.45 Roshnee van Ossewaarde-Lowtoo Wat wil dat eigenlijk zeggen: kiezen voor je-zelf?
15.15 Pauze
15.30 Willem Marie Speelman Wat maakt deze regel anders dan andere regels?
16.00 Presentatie van De liefde achterna. Aansluitend: borrel.

Over het boek

De liefde achterna. Leefregels van Franciscus bezorgd door Willem Marie Speelman (Meinema, Zoetermeer, 2018) bevat de volledige tekst van de belangrijkste leefregels van Franciscus. Willem Marie Speelman voorzag die van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd. Zo wordt een spirituele bron ontsloten, die 800 jaar later niets aan frisheid verloren heeft.

Over de sprekers

Drs. Theo van Adrichem OFM is vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
Dr. Roshnee van Ossewaarde-Lowtoo is postdoc-onderzoeker van de Tilburg School of Catholic Theology.
Dr. Willem Marie Speelman OFS is directeur van het Franciscaans Studiecentrum.

Praktische gegevens

Datum: 16 maart 2018, 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Zaal 006 (Adrianuszaal) Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 65 3512 BH Utrecht
Kosten: € 25 (inclusief het boek)
Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu
Opgave: via deze pagina.

Contactgegevens

Correspondentie-adres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
Bezoekadres: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
Telefoon: (013) 466 38 00
E-mail: luce-crc@tilburguniversity.edu