Nieuwsberichten Franciscaans Studiecentrum

Voor alle nieuwsberichten van het Franciscaans Studiecentrum, zie voortaan:
https://www.facebook.com/franciscaansstudiecentrum/

Franciscaans Studiecentrum
Tilburg University
School of Catholic Theology
Nieuwegracht 65
3512 LG Utrecht
tel. 013 466 3818
b.g.g. 06 1566 1563
info@franciscaans-studiecentrum.nl

Het Franciscaans Studiecentrum (FSC) is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology (TST) van Tilburg University. Het FSC verzorgt publicaties, colleges, cursussen en studiedagen over franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis. Als wetenschappelijk expertise- en adviescentrum richt het zich daarbij onder meer op maatschappelijke vraagstukken, en staat het ten dienste van diverse maatschappelijke, religieuze en commerciële instellingen.

De komende jaren houdt het FSC zich vooral bezig met de franciscaanse betekenis en actualiteit van de thema's duurzaamheid, leiderschap en zorg.


© 2013 | Franciscaans Studiecentrum
website door frogdesign2