Franciscaans studiecentrum

Lesser Ethics: Retrieving the Good Life in the Franciscan Tradition

Het eerste jaarlijkse Franciscan Connections virtuele congres.

Het Franciscaans Studiecentrum organiseert samen met het Franciscan Institute aan St. Bonaventure University, NY, een congres over franciscaanse ethiek in relatie tot hedendaagse thema’s.

Het congres wordt gehouden op 24 en 25 juni 2021 (digitaal via Zoom).

Zie de flyer met het programma Flyer Lesser Ethics (pdf).

Registeren is gratis en is hier mogelijk.

Zie ook onze blog www.franciscanconnections.com

Voor meer informatie, mail Dr. Dr. Krijn Pansters: k.pansters@tilburguniversity.edu

Fratelli tutti. Webinars vanaf 5 februari 2021

Fratelli tutti. Een inspirerende encycliek over broeder- en zusterschap en een rechtvaardiger wereld. Webinars vanaf 5 februari 2021

In negen bijeenkomsten worden de belangrijkste aspecten van de nieuwe pauselijke encycliek over ‘broederschap’ verkend in het licht van hedendaagse thema’s als armoede,
zorg, duurzaamheid en leiderschap. Elk van de negen webinars wordt ingeleid door een inspirerende deskundige. De inleiders dagen de deelnemers uit om telkens met een andere bril naar de tekst te kijken en inzichten en vragen met elkaar te bespreken.
Aanmelden kan hier: https://www.tilburguniversity

Lees de pdf: 2021 Cursus Fratelli tutti Luce

Franciscaans Studiecentrum ontwikkelt internationale franciscaanse blog

Franciscaans Studiecentrum ontwikkelt internationale franciscaanse blog in samenwerking met het Franciscan Institute aan St. Bonaventure University, NY

TILBURG, 15 juni 2020 — Het Franciscaans Studiecentrum aan Tilburg School of Catholic Theology lanceert deze zomer in een samenwerkingsverband met het Franciscan Institute aan St. Bonaventure University, New York, de allereerste internationale franciscaanse blog.

De blog, ontwikkeld door Krijn Pansters van het Franciscaans Studiecentrum en David B. Couturier van het Franciscan Institute, biedt een nieuw platform waarop hedendaags franciscaans onderzoek en nieuws uit de hele wereld gedeeld wordt in een vorm die toegankelijk is voor een breed intellectueel publiek.

De internationale franciscaanse blog, getiteld Franciscan Connections, “verenigt de talenten en onderzoeksrichtingen van twee excellente franciscaanse onderzoeksinstituten in Europa en Amerika, om de franciscaanse intellectuele traditie in zijn hele diepte en breedte aan bod te laten komen,” zegt fr. David B. Couturier, OFM. Cap., directeur van het Franciscan Institute.

De blog publiceert over thema’s als duurzaamheid, leiderschap, zorg en armoede, benaderd vanuit franciscaans perspectief. Zo wordt hedendaags onderzoek op het gebied van politiek, maatschappij, kerk en ethiek beschikbaar gemaakt voor wetenschappers, geïnteresseerde leken en organisaties actief in deze werkvelden.

“Als wetenschapper werkzaam op het gebied van de franciscaanse intellectuele traditie heb ik vaak een website gemist die hoogwaardig franciscaans leren verbindt met het werk van wetenschappers, leken en organisaties – en dat op een intelligente, niet-devotionele manier. Welnu: die is er nu!,” zegt hoofdredacteur dr. Krijn Pansters.

De makers van de blog worden bijgestaan door een wetenschappelijke adviesraad bestaande uit Europese en Amerikaanse experts, werkzaam aan instellingen als de Universität Tübingen, Marquette University, Boston College en Durham University.

De internationale franciscaanse blog is een gratis dienst van het Franciscaans Studiecentrum en het Franciscan Institute. Raadpleeg hier de blog: https://www.franciscanconnections.com/

Boekpresentatie Volg de liefde


Zoomsessie op 26 mei 2021, 11.00-11.45uur.

Naar aanleiding van het congres rond het afscheid van prof. dr. Gerard Pieter Freeman als hoogleraar Franciscaanse Studies, verschijnt nu een bundel met eenzelfde titel: Volg de liefde.
Tijdens een zoomsessie zullen dr. Willem Marie Speelman en zuster Angela Holleboom én prof. dr. Gerard Pieter Freeman het boek introduceren en ten doop houden.
Aanmelden via: www.tiu.nu/Volgdeliefde. Na inschrijving krijgt u een link om aan de zoomsessie deel te kunnen nemen.
Boekgegevens: W.M. Speelman (red.), Volg de Liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi. Almere: Parthenon, 2020

Duurzame Duurzaamheid


De bundel ‘Duurzame Duurzaamheid, Ecologische bekering en betrokkenheid, Krijn Pansters (red.)’ is verschenen bij uitgeverij Eburon.

Voor een duurzame toekomst van de mensheid en de aarde zal ieder individu een omslag moeten maken van eigenbelang naar de inzet voor zaken van gedeelde waarde. Deze ethische omslag kan op diverse manieren plaatsvinden. Maar hoe voltrekt zich deze omslag nu werkelijk? Kun je organiseren dat deze omslag zich voltrekt? Kunnen mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde?

Lees het interview met Krijn Pansters: ‘Theologie en ethiek noodzakelijk in debat duurzaamheid om goed gedrag te bevorderen.’

U kunt de bundel bestellen bij Eburon.

Michel Versteegh nieuwe voorzitter Stichting Franciscaans Studiecentrum

Per 1 april 2020 is drs. Michel Versteegh OFS benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter van het Franciscaans Studiecentrum (FSC). Michel Versteegh (1952) is in deze functie de opvolger van Bert de Jong, die sinds 2005 voorzitter van het FSC-bestuur is geweest. Het FSC is verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology van de Tilburg University. De nieuwe voorzitter is cardio-thoracaal chirurg en was als medisch specialist voor hart- en longchirurgie verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is vertrouwd met academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels gepensioneerd vervult hij thans de functie van coördinator in het franciscaanse Stadsklooster San Damiano te Den Bosch. Sinds 1997 is Michel Versteegh lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS).
Bestuur en staf van het FSC zijn dr. Bert de Jong (1945) erkentelijk voor zijn jarenlange grote inzet voor het FSC, van 2005 tot 2020. In zijn bestuursperiode heeft het Studiecentrum zich ontwikkeld tot een professioneel instituut voor academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis; het is gesprekspartner voor franciscaanse gemeenschappen, voor personen en organisaties in kerk en wereld, in het bijzonder op het terrein van zorg, leiderschap, duurzaamheid en armoede.
Lees hier het persbericht (pdf-document).

Congres Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid

Op 12 en 13 maart 2020 organiseert het Franciscaans Studiecentrum in samenwerking met de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht een tweedaags congres met boekpresentatie over Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid. Diverse experts uit de wetenschap en de praktijk laten hun licht schijnen over de problemen en de kansen op het gebied van duurzaamheid en ethiek. Zie voor programma en inschrijfmogelijkheden onze event-pagina.

Kranten en nieuws staat bol van berichten over klimaatdoelen, CO2-reductie, en over de Sustainability Development Goals: People, Planet, Prosperity. Er wordt op wereldniveau volop over vergaderd. Scholieren zetten de klimaatkwestie op de kaart door hun wereldwijde stakingen. En het kabinet neemt stikstofmaatregelen. Het zal zeker helpen, al blijft het voor veel mensen iets van ver van hun bed. De vraag is hoe je verder komt dan goede bedoelingen. Met andere woorden: hoe zorg je dat duurzaamheid blijvend verankerd wordt in het gedrag van mensen. De vraag naar de duurzaamheid van duurzaamheid staat centraal bij ecologische ethiek.
Ecologische ethiek is het thema van een tweedaags congres dat Franciscaans Studiecentrum organiseert in samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology. Op dit congres gaat het om de morele motivatie van mensen: hoe kan je de omslag maken van eigenbelang naar algemeen belang? Het begint allemaal met de vraag: waar ben ik nu helemaal mee bezig? Op 12 en 13 maart wordt daarom het belang van een ecologische ethiek nader verkend: hoe is een ethische omslag naar algemeen belang te organiseren? Hoe helpen inzicht en ontmoeting, hoe zinvol is voorlichting en zijn (overheids)maatregelen? En: hoe voltrekt zich nu deze omslag werkelijk? Kun je organiseren dat hij zich voltrekt? Kunnen mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde? En, kan je er van genieten?

Download de folder (pdf).