Franciscaans studiecentrum

Nieuw franciscaans congres over vertrouwen

Het nieuwe online congres van het Franciscaans Studiecentrum (23-24 juni 2022) gaat over vertrouwen.

Dit interdisciplinaire congres zal zich buigen over vertrouwen, een van de meest fundamentele componenten van menselijke relaties. Het koesteren van fides, of het nu gebruikt wordt in de betekenis van vertrouwen, geloof, kennis of betrokkenheid, vormde een belangrijk onderdeel van Franciscus’ visie op een samenleving die gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid en vrede. Op basis van de ideeën en voorbeelden van Franciscus en degenen die hij inspireerde, zal de conferentie trachten nieuwe middelen aan te reiken voor het overdenken en ontwikkelen van vertrouwen.

Zie de flyer.

Willem Marie Speelman nieuwe hoogleraar Franciscaans Studiecentrum

Per 1 september 2021 is Dr. Willem Marie Speelman ofs door het bestuur van de Stichting Bijzondere Leerstoelen van de Tilburg University benoemd tot bijzonder hoogleraar Franciscaanse Spiritualiteit, Theologie en Geschiedenis. Zijn benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.
Willem Marie Speelman (1960) is na Theo Zweerman en Gerard Pieter Freeman de derde hoogleraar vanwege het Franciscaans Studiecentrum. Hij zal zijn aandacht richten op de relevantie van de franciscaanse spiritualiteit op heikele kwesties uit de actualiteit, met name op de terreinen van de duurzaamheid, zorg, leiderschap en armoede. Willem Marie Speelman is lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren.

Voor nadere informatie: w.m.speelman@tilburguniversity.edu  of 0615661563

Franciscaans.nu: nieuwe franciscaanse blog


Franciscaans.nu is een blog over franciscaans nieuws op het gebied van duurzaamheid, economie, ethiek, kerk, leiderschap, maatschappij, politiek, spiritualiteit en zorg.

De blog
– verbindt hedendaags en toegepast franciscaans onderzoek met bredere ontwikkelingen in de samenleving;
– faciliteert de wisselwerking tussen wetenschappers, professionals en gemeenschappen uit de praktijk; en
– brengt een nieuwe generatie lezers in verbinding met de franciscaanse intellectuele en spirituele traditie.

Er zijn diverse manieren waarop u kunt bijdragen en meedoen. Zie: www.franciscaans.nu

Franciscaans.nu is het Nederlandstalige onderdeel van Franciscan Connections (www.franciscanconnections.com), een samenwerking tussen het Franciscaans Studiecentrum te Utrecht en het Franciscan Institute aan Saint Bonaventure University, NY.

Lesser Ethics: Retrieving the Good Life in the Franciscan Tradition

Het eerste jaarlijkse Franciscan Connections virtuele congres.

Het Franciscaans Studiecentrum organiseert samen met het Franciscan Institute aan St. Bonaventure University, NY, een congres over franciscaanse ethiek in relatie tot hedendaagse thema’s.

Het congres wordt gehouden op 24 en 25 juni 2021 (digitaal via Zoom).

Zie de flyer met het programma Flyer Lesser Ethics (pdf).

Registeren is gratis en is hier mogelijk.

Zie ook onze blog www.franciscanconnections.com

Voor meer informatie, mail Dr. Dr. Krijn Pansters: k.pansters@tilburguniversity.edu

Fratelli tutti. Webinars vanaf 5 februari 2021

Fratelli tutti. Een inspirerende encycliek over broeder- en zusterschap en een rechtvaardiger wereld. Webinars vanaf 5 februari 2021

In negen bijeenkomsten worden de belangrijkste aspecten van de nieuwe pauselijke encycliek over ‘broederschap’ verkend in het licht van hedendaagse thema’s als armoede,
zorg, duurzaamheid en leiderschap. Elk van de negen webinars wordt ingeleid door een inspirerende deskundige. De inleiders dagen de deelnemers uit om telkens met een andere bril naar de tekst te kijken en inzichten en vragen met elkaar te bespreken.
Aanmelden kan hier: https://www.tilburguniversity

Lees de pdf: 2021 Cursus Fratelli tutti Luce

Franciscaans Studiecentrum ontwikkelt internationale franciscaanse blog

Franciscaans Studiecentrum ontwikkelt internationale franciscaanse blog in samenwerking met het Franciscan Institute aan St. Bonaventure University, NY

TILBURG, 15 juni 2020 — Het Franciscaans Studiecentrum aan Tilburg School of Catholic Theology lanceert deze zomer in een samenwerkingsverband met het Franciscan Institute aan St. Bonaventure University, New York, de allereerste internationale franciscaanse blog.

De blog, ontwikkeld door Krijn Pansters van het Franciscaans Studiecentrum en David B. Couturier van het Franciscan Institute, biedt een nieuw platform waarop hedendaags franciscaans onderzoek en nieuws uit de hele wereld gedeeld wordt in een vorm die toegankelijk is voor een breed intellectueel publiek.

De internationale franciscaanse blog, getiteld Franciscan Connections, “verenigt de talenten en onderzoeksrichtingen van twee excellente franciscaanse onderzoeksinstituten in Europa en Amerika, om de franciscaanse intellectuele traditie in zijn hele diepte en breedte aan bod te laten komen,” zegt fr. David B. Couturier, OFM. Cap., directeur van het Franciscan Institute.

De blog publiceert over thema’s als duurzaamheid, leiderschap, zorg en armoede, benaderd vanuit franciscaans perspectief. Zo wordt hedendaags onderzoek op het gebied van politiek, maatschappij, kerk en ethiek beschikbaar gemaakt voor wetenschappers, geïnteresseerde leken en organisaties actief in deze werkvelden.

“Als wetenschapper werkzaam op het gebied van de franciscaanse intellectuele traditie heb ik vaak een website gemist die hoogwaardig franciscaans leren verbindt met het werk van wetenschappers, leken en organisaties – en dat op een intelligente, niet-devotionele manier. Welnu: die is er nu!,” zegt hoofdredacteur dr. Krijn Pansters.

De makers van de blog worden bijgestaan door een wetenschappelijke adviesraad bestaande uit Europese en Amerikaanse experts, werkzaam aan instellingen als de Universität Tübingen, Marquette University, Boston College en Durham University.

De internationale franciscaanse blog is een gratis dienst van het Franciscaans Studiecentrum en het Franciscan Institute. Raadpleeg hier de blog: https://www.franciscanconnections.com/

Boekpresentatie Volg de liefde


Zoomsessie op 26 mei 2021, 11.00-11.45uur.

Naar aanleiding van het congres rond het afscheid van prof. dr. Gerard Pieter Freeman als hoogleraar Franciscaanse Studies, verschijnt nu een bundel met eenzelfde titel: Volg de liefde.
Tijdens een zoomsessie zullen dr. Willem Marie Speelman en zuster Angela Holleboom én prof. dr. Gerard Pieter Freeman het boek introduceren en ten doop houden.
Aanmelden via: www.tiu.nu/Volgdeliefde. Na inschrijving krijgt u een link om aan de zoomsessie deel te kunnen nemen.
Boekgegevens: W.M. Speelman (red.), Volg de Liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi. Almere: Parthenon, 2020