Het FSC

 Prof. dr. G.P. Freeman

Gerard Pieter Freeman (1952) studeerde theologie in Utrecht waarbij hij zich specialiseerde op de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Hij werkte voor de Franciscaanse Samenwerking aan de opbouw van de franciscaanse beweging en verdieping van de spiritualiteit. Vanaf 1992 richtte hij zijn aandacht ook op Clara van Assisi en de orde van de clarissen. Nadat hij in 1997 promoveerde, werd hij in 1998 bijzonder hoogleraar franciscaans spiritualiteit, theologie en geschiedenis aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, die in 2007 de faculteit voor katholieke theologie werd aan de Universiteit van Tilburg maar in Utrecht gevestigd bleef. Tussen 1998 en 2014 was hij ook directeur van het FSC.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/g.p.freeman_nl.htm

http://independent.academia.edu/GerardPieterFreeman

 Dr. W.M. Speelman

Willem Marie Speelman (1960) studeerde muziekwetenschappen in Amsterdam en theologie in Utrecht. Hij promoveerde op een semiotische analyse van liturgische gezangen, waarbij muziek en tekst op elkaar betrokken worden. Daarna werkte hij als studiesecretaris bij de Nationale Raad voor Liturgie, waar hij onder meer onderzoek deed naar liturgie in de elektronische media. Ook was hij een paar jaar pastoraal werker in het studentenpastoraat. Sinds 2002 is hij wetenschappelijk medewerker van het Franciscaans Studiecentrum waar hij onderzoek doet naar de actualisering van de franciscaanse spiritualiteit. Zijn main topics voor de komende jaren zijn de ontwikkeling van een spirituele methode in de zorg, en een franciscaanse visie op lichamelijke aanwezigheid in de virtuele media.
Vanaf 2014 is hij directeur van het FSC.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/w.m.speelman_nl/

https://tilburguniversity.academia.edu/WillemMarieSpeelman

 Dr. K. Pansters

Krijn Pansters (Swalmen, 1975) is historicus en theoloog. Hij doceert franciscaanse spiritualiteit en middeleeuwse geschiedenis en publiceert op het gebied van de moraliteit en spiritualiteit. Hij is hoofdredacteur van de reeks Middeleeuwse Monastieke Teksten (Damon). Van zijn hand verschenen onder meer Franciscan Virtue: Spiritual Growth and the Virtues in Franciscan Literature and Instruction of the Thirteenth Century (Brill, 2012), De Franciscaanse Beweging. Vijftig jaar in het spoor van Franciscus en Clara van Assisi (Valkhof, 2015), en Spirituele ethiek. Franciscaanse perspectieven (Damon, 2017). Als stafmedewerker van het Franciscaans Studiecentrum is hij onder meer verantwoordelijk voor het deelgebied duurzaamheid.
https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/k.pansters_nl/
https://tilburguniversity.academia.edu/KrijnPansters

 Drs. J. Sloot

Jan Sloot (Peperga 1936) is godsdienstsocioloog. Hij was als docent verbonden aan o.a. Fontys Hogescholen. Sinds zijn pensioen is hij staflid van het FSC. Hij is vooral geïnteresseerd in de recente ontwikkelingen van het religieuze leven. Hij schreef een geschiedenis van de missie van de Nederlandse franciscanen in Nederlands Nieuw-Guinea/ Papoea (1937 -1987) (Hoe God verscheen in Papoea. Nijmegen 2010), en samen met Krijn Pansters een geschiedenis van de franciscaanse beweging (De Franciscaanse Beweging. Vijftig jaar in het voetspoor van Franciscus en Clara van Assisi. Nijmegen 2015). Over de bewegingen die ontstaan zijn na Vaticanum II hield hij onlangs een lezing in Vallendar (D). En over de ontwikkelingen van de Nederlandse clarissen sprak hij op een congres in St. Bonaventure University (USA).