Franciscaans studiecentrum

Cursussen

Franciscaanse spiritualiteit en actuele kwesties

Wanneer
Twaalf keer op de maandagochtend van 11.00 tot 12.45 uur van 4 september tot 4 december 2023.

Voor wie?
De cursus is opgezet als keuzevak voor de Master Theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij staat ook open voor andere studenten (en niet-studenten) met een bachelor. De voertaal is Nederlands en de werkvorm een combinatie van hoor- en werkcollege. De studielast is 6 ECTS credits.

Door wie?
De cursus wordt gegeven door dr. Krijn Pansters en dr. Willem Marie Speelman.

Kosten
Voor hen die als student ingeschreven staan aan een universiteit of hbo-instelling is de cursus gratis.
De kosten voor anderen bedragen € 900 (voor religieuzen en leden van de derde orde en de Vereniging Franciscaanse Beweging € 450).

Doel van de cursus
Doel is de franciscaanse spiritualiteit leren kennen en begrijpen in het perspectief van een dialoog met belangrijke actuele kwesties, zodat een nieuwe en originele visie kan worden ontwikkeld op vragen die er nu spelen.

Inhoud
Spiritualiteit kan gedefinieerd worden als de zoektocht naar het goede leven, in het geloof dat dit leven gevonden kan worden in de goede verhoudingen met God, met de mens, en met de omgeving. De spiritualiteit van Franciscus van Assisi en zijn broeders en zusters wordt gekenmerkt door een radicale zoektocht naar het goede leven, of zoals hij dat noemde “te leven volgens de volmaaktheid van het heilige Evangelie,” waarbij de leidraad is “het volgen in de voetstappen van de Heer.” Deze zoektocht begint met een bekering, een omslag van puur eigenbelang naar het dienen van belangen van algemene waarde, naar een ethiek van ‘niet-ik’ vanuit een overstijgend perspectief. Dit is niet een revolutionair idee dat desnoods met geweld alle bestaande verhoudingen probeert om te keren, maar wordt juist in een spirituele verandering van de bestaande verhoudingen gezocht. Het is een Bijbels thema dat het goede leven ophanden is: het komt op ons toe, maar wij moeten het nog leren zien en realiseren. Sleutel daartoe is het vermogen heikele kwesties niet alleen als problemen te zien, maar ook als mysteries die ons laten zien hoe God aanwezig is in de wereld en in de kwetsbaarheid, en tevens de kracht oftewel deugden, van de mens. Zo zag Franciscus de levende natuur bijvoorbeeld als schepping en zichzelf als broeder van de andere schepselen. Die visie had diepgaande invloed op de wijze waarop hij met zijn omgeving omging. Wanneer men zich een dergelijke overstijgende visie eigen maakt en terugkeert naar de eigen verhouding tot de omgeving met oog voor waarden en deugden, dan beïnvloedt dat onze visie op kwesties als duurzaamheid. In dit college willen we deze beweging maken van de franciscaanse spiritualiteit, als zoektocht naar het leven in goede verhoudingen, naar een nieuwe visie op brandende kwesties van deze tijd.

Info
De cursus wordt gegeven aan de Utrechtse locatie van de Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 65, Utrecht. Zie: www.tilburguniversity.edu/about/schools/theology
Voor informatie kun je terecht bij
dr. Willem Marie Speelman: info@franciscaans-studiecentrum.nl of 06 1566 1563

Download de studiehandleiding (pdf).