Categorie: <span>Uncategorized</span>

Ecologische ethiek – Waar zijn we nu helemaal mee bezig?

Publieksreeks georganiseerd door Franciscaans Studiecentrum en Luce Kranten en nieuws staat bol van berichten over klimaatdoelen, CO2-reductie en over de Sustainability Development Goals: People, Planet, Prosperity. Er wordt op wereldniveau volop over vergaderd. Scholieren zetten de klimaatkwestie op de kaart door hun wereldwijde stakingen. En het kabinet neemt stikstofmaatregelen. Het …

Promotie Krijn Pansters

Donderdagnamiddag 10 januari 2019 verdedigde FSC-staflid Krijn Pansters zijn tweede proefschrift. Op Spiritual Morality: The Religious Orders and the Virtues, 1050-1300 promoveerde hij bij prof. Rob Faesen tot doctor in de theologie aan de KU Leuven. Hij verwierf daarbij ook zijn canonieke graad Sacrae Theologiae Doctor. Met zijn historisch-theologische studie …

VOLG DE LIEFDE!

Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi Tilburg School of Catholic Theology, 30 en 31 augustus 2018 Tweedaags congres bij het afscheid van Gerard Pieter Freeman, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis Op 30 en 31 augustus 2018 vindt aan de Tilburg School of Catholic Theology te …

Nieuw verschenen: De liefde achterna

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen …

Nieuw verschenen: Spirituele ethiek

Spirituele ethiek is de betrokkenheid op het goede, beschouwd als een systeem van betrekkingen tussen God, mens en gemeenschap. Het fenomeen wordt hier verkend vanuit verschillende invalshoeken, om te komen tot een beter verstaan van hoe ethiek zich – als ‘levensrichting’ en ‘levensinrichting’ – manifesteert in haar spirituele gedaante. Daarbij …