Franciscaans studiecentrum

Bronnen

De geschriften van Franciscus van Assisi, in het Latijn en het Nederlands, editie Paolazzi.
raadplegen

De geschriften van Franciscus van Assisi, in het Latijn, editie Paolazzi. (PDF)
raadplegen

De geschriften van Franciscus van Assisi, in het Nederlands, editie Paolazzi. (PDF)
raadplegen

De geschriften van Clara van Assisi, in het Latijn, editie Paolazzi.
raadplegen

Bronnen

Thomas van Celano, Leven van sint-Franciscus Nederlands | Latijn
Begin van de orde der minderbroeders Nederlands | Latijn
Verhaal van de drie gezellen Nederlands| Latijn
Thomas van Celano, Gedenkschrift van Franciscus daden en deugden Nederlands | Latijn
Thomas van Celano, Tractaat over de wonderen Nederlands | Latijn
Bonaventura, Legenda Major Nederlands| Latijn
Bonaventura, Legenda Minor Nederlands| Latijn
Zalig verbond Nederlands | Latijn
Herinneringen aan broeder Franciscus Nederlands| Latijn
Actus S. Franciscus Nederlands | Latijn
Jordanus van Giano, Kroniek Nederlands | Latijn
Eccleston, Komst van de minderbroeders naar Engeland Nederlands | Latijn
Fioretti Nederlands | Latijn

Bibliografie

FRANCISCUS

 • H.J. Bisschops, Franciscus van Assisi: mysticus en mystagoog (Assen 2008).
 • L. Pennings (vert.) & G.P. Freeman (inl. en toel.), De Fioretti. Verhalen over Sint-Franciscus (Haarlem 2006).
 • Franciscus van Assisi, De Geschriften vertaald, ingeleid en toegelicht door G.P. Freeman, H. Bisschops, B. Corveleyn, J. Hoeberichts en A. Jansen (Haarlem 2004, tweede druk 2006)
 • E. van den Goorbergh & Th. Zweerman, Franciscus van Assisi. Over zijn evangelische bezieling en de betekenis ervan voor onze tijd (Nijmegen 2003)
 • G.P. Freeman, Umbrië in de voetsporen van Franciscus, Dominicus-themagids (Haarlem, derde, geactualiseerde druk 2003)
 • E. van den Goorbergh & Th. Zweerman, Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit (Assen, tweede, gecorrigeerde druk 2002)
 • H.A. van Munster, De mystiek van Franciscus. De macht van barmhartigheid (Haarlem 2002)
 • Th. Zweerman, Wondbaar en vrijmoedig. Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi (Nijmegen 2001)
 • R. Manselli, Franciscus van Assisi (Averbode/Helmond 1992)
 • H. Nolthenius, Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten (Amsterdam 1988)
 • A. Rotzetter, Franciscus van Assisi. De weg van het evangelie (Haarlem 1983)

CLARA

 • G.P. Freeman, Clarissen in de dertiende eeuw: drie studies (Utrecht 1997)
 • A. Holleboom e.a., Clara van Assisi, Geschriften, Leven, Documenten (Haarlem, tweede, bijgewerkte druk, 1996)
 • G.P. Freeman, Schets van het clarissenleven 1212-1263 (Stabroek/Utrecht 1994)
 • E. van den Goorbergh & Th. Zweerman, Clara van Assisi: Licht vanuit de verborgenheid. Over haar brieven aan Agnes van Praag (Assen 1994)
 • G.P. Freeman, Bij Clara. Een verhaal over Clara van Assisi en haar levenswijze (Utrecht 1993)
 • A. Rotzetter, Clara van Assisi. De eerste franciscaanse vrouw (Averbode/Haarlem 1993)