Congres Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid

Op 12 en 13 maart 2020 organiseert het Franciscaans Studiecentrum in samenwerking met de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht een tweedaags congres met boekpresentatie over Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid. Diverse experts uit de wetenschap en de praktijk laten hun licht schijnen over de problemen en de …

Ecologische ethiek – Waar zijn we nu helemaal mee bezig?

Publieksreeks georganiseerd door Franciscaans Studiecentrum en Luce Kranten en nieuws staat bol van berichten over klimaatdoelen, CO2-reductie en over de Sustainability Development Goals: People, Planet, Prosperity. Er wordt op wereldniveau volop over vergaderd. Scholieren zetten de klimaatkwestie op de kaart door hun wereldwijde stakingen. En het kabinet neemt stikstofmaatregelen. Het …

Promotie Krijn Pansters

Donderdagnamiddag 10 januari 2019 verdedigde FSC-staflid Krijn Pansters zijn tweede proefschrift. Op Spiritual Morality: The Religious Orders and the Virtues, 1050-1300 promoveerde hij bij prof. Rob Faesen tot doctor in de theologie aan de KU Leuven. Hij verwierf daarbij ook zijn canonieke graad Sacrae Theologiae Doctor. Met zijn historisch-theologische studie …

Cursus Franciscaanse spiritualiteit: het goede leven

In het najaar van 2019 biedt het Franciscaans Studiecentrum een nieuwe cursus “Franciscaanse spiritualiteit: het goede leven” aan. In deze cursus proberen we een dialoog op gang te brengen tussen de franciscaanse spiritualiteit en actuele kwesties in de zorg, armoede, duurzaamheid en leiderschap. Voor informatie mail naar info@franciscaans-studiecentrum.nl

VOLG DE LIEFDE!

Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi Tilburg School of Catholic Theology, 30 en 31 augustus 2018 Tweedaags congres bij het afscheid van Gerard Pieter Freeman, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis Op 30 en 31 augustus 2018 vindt aan de Tilburg School of Catholic Theology te …

Nieuw verschenen: De liefde achterna

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen …