Internationaal online congres over morele ommekeer en maatschappelijke transformatie (29 juni – 1 juli 2022)

Internationaal online congres over morele ommekeer en maatschappelijke transformatie (29 juni – 1 juli 2022)

Deze conferentie, georganiseerd door het Franciscaans Studiecentrum en het Thomas Instituut Utrecht, wil het veelvormige fenomeen van morele bekering in de Westerse samenleving in kaart brengen door
* het analyseren van bouwstenen, sequenties, en variaties in ethische gevallen van diepgaande verandering van zelf en identiteit;
* het traceren van ervaringen en gebeurtenissen van ethische transformatie in verschillende getuigenissen en domeinen van het menselijk bestaan; en
* het fenomeen van morele bekering om te vormen tot een lens waardoor de dynamiek van existentiële en ethische geloofssystemen kan worden bekeken.
De conferentie wil het begrip van het fenomeen vernieuwen door
* de invloed ervan in de geschiedenis van de westerse samenleving te bestuderen; en
* het in verband te brengen met de huidige discussies over ethisch gedrag en de zorg voor het algemeen welzijn.

Voor meer informatie en registratie (gratis), bezoek de congreswebsite: https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/theology/about/annual-calendar/agents-change