Duurzame Duurzaamheid

Duurzame Duurzaamheid


De bundel ‘Duurzame Duurzaamheid, Ecologische bekering en betrokkenheid, Krijn Pansters (red.)’ is verschenen bij uitgeverij Eburon.

Voor een duurzame toekomst van de mensheid en de aarde zal ieder individu een omslag moeten maken van eigenbelang naar de inzet voor zaken van gedeelde waarde. Deze ethische omslag kan op diverse manieren plaatsvinden. Maar hoe voltrekt zich deze omslag nu werkelijk? Kun je organiseren dat deze omslag zich voltrekt? Kunnen mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde?

Lees het interview met Krijn Pansters: ‘Theologie en ethiek noodzakelijk in debat duurzaamheid om goed gedrag te bevorderen.’

U kunt de bundel bestellen bij Eburon.