Boekpresentatie Volg de liefde

Boekpresentatie Volg de liefde


Zoomsessie op 26 mei 2021, 11.00-11.45uur.

Naar aanleiding van het congres rond het afscheid van prof. dr. Gerard Pieter Freeman als hoogleraar Franciscaanse Studies, verschijnt nu een bundel met eenzelfde titel: Volg de liefde.
Tijdens een zoomsessie zullen dr. Willem Marie Speelman en zuster Angela Holleboom én prof. dr. Gerard Pieter Freeman het boek introduceren en ten doop houden.
Aanmelden via: www.tiu.nu/Volgdeliefde. Na inschrijving krijgt u een link om aan de zoomsessie deel te kunnen nemen.
Boekgegevens: W.M. Speelman (red.), Volg de Liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi. Almere: Parthenon, 2020