Congres Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid

Congres Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid

Op 12 en 13 maart 2020 organiseert het Franciscaans Studiecentrum in samenwerking met de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht een tweedaags congres met boekpresentatie over Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid. Diverse experts uit de wetenschap en de praktijk laten hun licht schijnen over de problemen en de kansen op het gebied van duurzaamheid en ethiek. Zie voor programma en inschrijfmogelijkheden onze event-pagina.

Kranten en nieuws staat bol van berichten over klimaatdoelen, CO2-reductie, en over de Sustainability Development Goals: People, Planet, Prosperity. Er wordt op wereldniveau volop over vergaderd. Scholieren zetten de klimaatkwestie op de kaart door hun wereldwijde stakingen. En het kabinet neemt stikstofmaatregelen. Het zal zeker helpen, al blijft het voor veel mensen iets van ver van hun bed. De vraag is hoe je verder komt dan goede bedoelingen. Met andere woorden: hoe zorg je dat duurzaamheid blijvend verankerd wordt in het gedrag van mensen. De vraag naar de duurzaamheid van duurzaamheid staat centraal bij ecologische ethiek.
Ecologische ethiek is het thema van een tweedaags congres dat Franciscaans Studiecentrum organiseert in samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology. Op dit congres gaat het om de morele motivatie van mensen: hoe kan je de omslag maken van eigenbelang naar algemeen belang? Het begint allemaal met de vraag: waar ben ik nu helemaal mee bezig? Op 12 en 13 maart wordt daarom het belang van een ecologische ethiek nader verkend: hoe is een ethische omslag naar algemeen belang te organiseren? Hoe helpen inzicht en ontmoeting, hoe zinvol is voorlichting en zijn (overheids)maatregelen? En: hoe voltrekt zich nu deze omslag werkelijk? Kun je organiseren dat hij zich voltrekt? Kunnen mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde? En, kan je er van genieten?

Download de folder (pdf).