Ecologische ethiek – Waar zijn we nu helemaal mee bezig?

Ecologische ethiek – Waar zijn we nu helemaal mee bezig?

Publieksreeks georganiseerd door Franciscaans Studiecentrum en Luce

Kranten en nieuws staat bol van berichten over klimaatdoelen, CO2-reductie en over
de Sustainability Development Goals: People, Planet, Prosperity. Er wordt op
wereldniveau volop over vergaderd. Scholieren zetten de klimaatkwestie op de kaart
door hun wereldwijde stakingen. En het kabinet neemt stikstofmaatregelen.

Het zal zeker helpen, al blijft het voor veel mensen iets van ver van hun bed. De vraag
is hoe je verder komt dan goede bedoelingen. Met andere woorden: hoe zorg je dat
duurzaamheid blijvend verankerd wordt in het gedrag van mensen. De vraag naar de
duurzaamheid van duurzaamheid staat centraal bij ecologische ethiek.

Ecologische ethiek is het thema van een publieksreeks die Franciscaans Studiecentrum
organiseert in samenwerking met TST Luce. In de reeks gaat het om de morele
motivatie van mensen: hoe kan je de omslag maken van eigenbelang naar algemeen
belang? Het begint allemaal met de vraag: waar ben ik nu helemaal mee bezig?

In drie bijeenkomsten wordt het belang van een ecologische ethiek nader verkend:
hoe is een ethische omslag naar algemeen belang te organiseren? Hoe helpen inzicht
en ontmoeting, hoe zinvol is voorlichting en zijn (overheids)maatregelen? En: hoe
voltrekt zich nu deze omslag werkelijk? Kun je organiseren dat hij zich voltrekt?
Kunnen mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde?
En, kan je er van genieten?

Programma:
17 januari 2020: “Ecologische ethiek”
Een inleidend college door Dr. Dr. Krijn Pansters (Franciscaans Studiecentrum)

14 februari 2020: “Waar zijn we nu helemaal mee bezig? Een goed gesprek”
Een Vraag & Antwoord-sessie met Dr. Louke van Wensveen (ecologisch ethicus)
en Prof. Dr. Ir. Bastiaan Zoeteman (emeritus professor duurzame ontwikkeling)

8 mei 2020: “Waar planten Gods lof zingen”
Een excursie naar de Hof van Lof in Megen (www.hofvanlof.nl)

De bijeenkomsten duren van 14 tot 16.30 uur. De kosten zijn 35 euro (voor mensen
die het kunnen betalen) totaal.

Zie voor meer informatie de programmafolder.