Promotie Krijn Pansters

Promotie Krijn Pansters

Donderdagnamiddag 10 januari 2019 verdedigde FSC-staflid Krijn Pansters zijn tweede proefschrift. Op Spiritual Morality: The Religious Orders and the Virtues, 1050-1300 promoveerde hij bij prof. Rob Faesen tot doctor in de theologie aan de KU Leuven. Hij verwierf daarbij ook zijn canonieke graad Sacrae Theologiae Doctor.
Met zijn historisch-theologische studie wil Pansters een bijdrage leveren aan de moderne deugdethiek vanuit een middeleeuws perspectief; aan de reflectie op methode en vorm in de studie van de middeleeuwse theologie; en aan de geschiedenis van het ontstaan van de religieuze orden tijdens de “lange twaalfde eeuw.” Op basis van een analyse van bronnen uit de begintijd van de benedictijnen, kartuizers, cisterciënzers, augustijnen, karmelieten, minderbroeders en dominicanen, zowel “van binnenuit” als in relatie tot elkaar, wordt uiteengezet hoe fundamentele normen en morele structuren de orden vanaf hun vroegste begin (1050-1300) mede vormgaven. Meer informatie over zijn proefschrift is hier te vinden: https://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3H14/3H140338.htm. Het boek zal binnenkort uitgegeven worden.