Presentatie van “De liefde achterna”

Presentatie van “De liefde achterna”

De leefregels van Franciscus: de liefde achterna

Presentatie naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe boek van Willem Marie Speelman met een inspirerend commentaar op de leefregel van Franciscus van Assisi.
Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid.

Dat gaat zeker op voor Franciscus als pleitbezorger voor zorg voor natuurlijke en sociale omgeving. Geldt het ook voor de leefregel die hij voor zijn volgelingen opstelde? Laat de moderne, zelfbewust mens zich iets aan een leefregel gelegen liggen?

In het symposium worden eerst zin en betekenis van een leefregel nader verkend. Vervolgens gaat de aandacht naar Fransiscus’ visie en ideaal. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God.

Kernthema’s zijn: doen en (vooral) laten, nederigheid en broederschap, navolgen en niet-uitsluiten.

Programma

14.00 Welkom
14.15 Theo van Adrichem Hoe is het te leven onder een regel?
14.45 Roshnee van Ossewaarde-Lowtoo Wat wil dat eigenlijk zeggen: kiezen voor je-zelf?
15.15 Pauze
15.30 Willem Marie Speelman Wat maakt deze regel anders dan andere regels?
16.00 Presentatie van De liefde achterna. Aansluitend: borrel.

Over het boek

De liefde achterna. Leefregels van Franciscus bezorgd door Willem Marie Speelman (Meinema, Zoetermeer, 2018) bevat de volledige tekst van de belangrijkste leefregels van Franciscus. Willem Marie Speelman voorzag die van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd. Zo wordt een spirituele bron ontsloten, die 800 jaar later niets aan frisheid verloren heeft.

Over de sprekers

Drs. Theo van Adrichem OFM is vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
Dr. Roshnee van Ossewaarde-Lowtoo is postdoc-onderzoeker van de Tilburg School of Catholic Theology.
Dr. Willem Marie Speelman OFS is directeur van het Franciscaans Studiecentrum.

Praktische gegevens

Datum: 16 maart 2018, 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Zaal 006 (Adrianuszaal) Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 65 3512 BH Utrecht
Kosten: € 25 (inclusief het boek)
Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu
Opgave: via deze pagina.

Contactgegevens

Correspondentie-adres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
Bezoekadres: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
Telefoon: (013) 466 38 00
E-mail: luce-crc@tilburguniversity.edu