De liefde achterna

Eind januari verschijnt ‘De liefde achterna. Leefregels van Franciscus.’

Bezorgd door Willem Marie Speelman

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid.
De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. Kernthema’s zijn: doen en (vooral) laten, nederigheid en broederschap, navolgen en niet-uitsluiten.
Dit boek bevat de volledige tekst van de belangrijkste leefregels van Fransicus. Willem Marie Speelman voorzag die van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd. Ook schreef hij een belangwekkende inleiding op de leefregels.
Een spirituele bron die 800 jaar later niets aan frisheid verloren heeft.

Willem Marie Speelman is wetenschappelijk medewerker van het Franciscaans Studiecentrum aan de Tilburg School of Catholic Theology.

prijs: €16,99

Om de hele wereld

De laatste exemplaren van het boek  “Om de hele wereld, Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit”

zijn nu te koop voor 10 euro, inclusief verzendkosten.

Om een exemplaar te verkrijgen stuur een e-mail naar: info@franciscaans-studiecentrum.nl

 

Het Franciscaans Studiecentrum

Het Franciscaans Studiecentrum (FSC) is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology (TST) van Tilburg University. Het FSC verzorgt publicaties, colleges, cursussen en studiedagen over franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis. Als wetenschappelijk expertise- en adviescentrum richt het zich daarbij onder meer op maatschappelijke vraagstukken, en staat het ten dienste van diverse maatschappelijke, religieuze en commerciële instellingen.

De komende jaren houdt het FSC zich vooral bezig met de franciscaanse betekenis en actualiteit van de thema’s duurzaamheidleiderschap en zorg.