Franciscaans studiecentrum

Uitnodiging inaugurele rede prof. dr. Willem Marie Speelman

Uitnodiging inaugurele rede
prof. dr. Willem Marie Speelman
Vrijdag, 9 september 2022

De Rector Magnificus van Tilburg University nodigt u uit tot het bijwonen van de academische zitting waarin

prof. dr. Willem Marie Speelman

Hoogleraar Franciscaanse Spiritualiteit, Theologie en Geschiedenis, zijn ambt zal aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld

Sporen van het Mysterie: het licht van franciscaanse verhalen op actuele kwesties

Lees verder op de website: tilburguniversity.edu

Spiegel je aan de mieren voor het goede leven

Wanneer doet de mens het goede, stelde Aristoteles als vraag. Hoe kan dan de wetenschap een bijdrage leveren aan het goede leven, voor iedereen en hindernissen wegnemen? Over dergelijke vragen buigt theoloog Willem Marie Speelman zich, vertaald naar het denken over de grote kwesties van nu: duurzaamheid, zorg, leiderschap en armoede vanuit franciscaanse optiek beschouwd. ‘We kunnen op een andere manier naar de wereld kijken, met perspectief op harmonie.’

Lees verder op Tilburg University,

English version: https://www.tilburguniversity.edu/current/news/more-news/be-ants-live-good-life

 

Internationaal online congres over morele ommekeer en maatschappelijke transformatie (29 juni – 1 juli 2022)

Deze conferentie, georganiseerd door het Franciscaans Studiecentrum en het Thomas Instituut Utrecht, wil het veelvormige fenomeen van morele bekering in de Westerse samenleving in kaart brengen door
* het analyseren van bouwstenen, sequenties, en variaties in ethische gevallen van diepgaande verandering van zelf en identiteit;
* het traceren van ervaringen en gebeurtenissen van ethische transformatie in verschillende getuigenissen en domeinen van het menselijk bestaan; en
* het fenomeen van morele bekering om te vormen tot een lens waardoor de dynamiek van existentiële en ethische geloofssystemen kan worden bekeken.
De conferentie wil het begrip van het fenomeen vernieuwen door
* de invloed ervan in de geschiedenis van de westerse samenleving te bestuderen; en
* het in verband te brengen met de huidige discussies over ethisch gedrag en de zorg voor het algemeen welzijn.

Voor meer informatie en registratie (gratis), bezoek de congreswebsite: https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/theology/about/annual-calendar/agents-change

Nieuw franciscaans congres over vertrouwen

Het nieuwe online congres van het Franciscaans Studiecentrum (23-24 juni 2022) gaat over vertrouwen.

Dit interdisciplinaire congres zal zich buigen over vertrouwen, een van de meest fundamentele componenten van menselijke relaties. Het koesteren van fides, of het nu gebruikt wordt in de betekenis van vertrouwen, geloof, kennis of betrokkenheid, vormde een belangrijk onderdeel van Franciscus’ visie op een samenleving die gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid en vrede. Op basis van de ideeën en voorbeelden van Franciscus en degenen die hij inspireerde, zal de conferentie trachten nieuwe middelen aan te reiken voor het overdenken en ontwikkelen van vertrouwen.

Zie de flyer.

Willem Marie Speelman nieuwe hoogleraar Franciscaans Studiecentrum

Per 1 september 2021 is Dr. Willem Marie Speelman ofs door het bestuur van de Stichting Bijzondere Leerstoelen van de Tilburg University benoemd tot bijzonder hoogleraar Franciscaanse Spiritualiteit, Theologie en Geschiedenis. Zijn benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.
Willem Marie Speelman (1960) is na Theo Zweerman en Gerard Pieter Freeman de derde hoogleraar vanwege het Franciscaans Studiecentrum. Hij zal zijn aandacht richten op de relevantie van de franciscaanse spiritualiteit op heikele kwesties uit de actualiteit, met name op de terreinen van de duurzaamheid, zorg, leiderschap en armoede. Willem Marie Speelman is lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren.

Voor nadere informatie: w.m.speelman@tilburguniversity.edu  of 0615661563

Franciscaans.nu: nieuwe franciscaanse blog


Franciscaans.nu is een blog over franciscaans nieuws op het gebied van duurzaamheid, economie, ethiek, kerk, leiderschap, maatschappij, politiek, spiritualiteit en zorg.

De blog
– verbindt hedendaags en toegepast franciscaans onderzoek met bredere ontwikkelingen in de samenleving;
– faciliteert de wisselwerking tussen wetenschappers, professionals en gemeenschappen uit de praktijk; en
– brengt een nieuwe generatie lezers in verbinding met de franciscaanse intellectuele en spirituele traditie.

Er zijn diverse manieren waarop u kunt bijdragen en meedoen. Zie: www.franciscaans.nu

Franciscaans.nu is het Nederlandstalige onderdeel van Franciscan Connections (www.franciscanconnections.com), een samenwerking tussen het Franciscaans Studiecentrum te Utrecht en het Franciscan Institute aan Saint Bonaventure University, NY.

Lesser Ethics: Retrieving the Good Life in the Franciscan Tradition

Het eerste jaarlijkse Franciscan Connections virtuele congres.

Het Franciscaans Studiecentrum organiseert samen met het Franciscan Institute aan St. Bonaventure University, NY, een congres over franciscaanse ethiek in relatie tot hedendaagse thema’s.

Het congres wordt gehouden op 24 en 25 juni 2021 (digitaal via Zoom).

Zie de flyer met het programma Flyer Lesser Ethics (pdf).

Registeren is gratis en is hier mogelijk.

Zie ook onze blog www.franciscanconnections.com

Voor meer informatie, mail Dr. Dr. Krijn Pansters: k.pansters@tilburguniversity.edu

Fratelli tutti. Webinars vanaf 5 februari 2021

Fratelli tutti. Een inspirerende encycliek over broeder- en zusterschap en een rechtvaardiger wereld. Webinars vanaf 5 februari 2021

In negen bijeenkomsten worden de belangrijkste aspecten van de nieuwe pauselijke encycliek over ‘broederschap’ verkend in het licht van hedendaagse thema’s als armoede,
zorg, duurzaamheid en leiderschap. Elk van de negen webinars wordt ingeleid door een inspirerende deskundige. De inleiders dagen de deelnemers uit om telkens met een andere bril naar de tekst te kijken en inzichten en vragen met elkaar te bespreken.
Aanmelden kan hier: https://www.tilburguniversity

Lees de pdf: 2021 Cursus Fratelli tutti Luce